Workshop In verbinding met de Natuur

“In verbinding met de Natuur” is een workshop, waarbij we (opnieuw) gaan ervaren hoe het is om respect te hebben voor alles wat leeft en ons daarbij bewust te zijn, dat alles wat leeft verbonden is en onderdeel is van het grotere Goddelijke geheel.

Doel workshop

Centraal in de workshop staat Verbinden.

In verbinding met de natuur, verbinden we ons weer met onze Eigen natuur.
Het mooie hiervan is dat je je niet alleen bewust wordt van wat er in de natuur leeft, maar ook wat er in jou leeft. Door ons weer bewust te worden van de “natuurlijke” verbindingen kunnen we zowel veel van de natuur, als over onsZelf leren.

Met onze zintuigen gaan we ontdekken wat er nog meer is dan alleen datgene wat onze ogen (laten) zien en onze oren horen. We maken hierbij gebruik van onze innerlijke zintuigen.
We gaan ons bewust worden hoe het is om vanuit verbinding innerlijk te zien, te luisteren en te voelen

Werkwijze

We laten ons in de workshop leiden door de natuur. De workshop vindt plaats in het Nu, van dat moment.

Door ons te verbinden met het Nu, verbinden we ons niet alleen met het seizoen van lente, zomer, herfst en winter, maar ook met de natuurelementen aarde, water, lucht, vuur en ether.

Omdat alles energie is, gaan we ervaren wat de energie van de verschillende elementen doen en wat dit met jou doet.

Op basis van het seizoen, de energie van de dag en de energie van de mensen die zich aangemeld hebben, bepaal ik (energetisch) een thema. Tijdens de workshop werken we dit thema uit.

Gedurende de workshop lopen we door de natuur, het bos of een ven, en blijven we regelmatig op bepaalde plekken staan of zitten om een oefening te doen.

Ik laat mij hierbij leiden door de Kosmisch Helpers. Het kan dan gebeuren dat wanneer er ergens mooi Licht (zichtbaar) is, ik daar naar toe getrokken word en ter plekke besluit om daar “iets” te doen.
Of wanneer we ergens lopen en ik voel dat ik stil mag blijven staan, dan doe ik dat en laat ik mij leiden, door wat mij op dat moment ingegeven word.

Wat laat de natuur ons zien en wat mogen we hier van leren. Hoe kun je je hiermee verbinden en hoe breng je vervolgens de Goddelijke verbinding met jeZelf weer tot Bewustzijn.

Tussen de oefeningen door vindt steeds terugkoppeling en feedback plaats.

De oefeningen bestaan o.a. uit (groeps)meditaties, visualisaties, voelen en luisteren in stilte.

Omdat de workshop gaat over het Nu en over wat er op dat moment speelt of uitgewerkt mag worden, vindt er naast Verbinding en Bewustwording veel Heling plaats.

Onderwerpen

Ook de onderwerpen verbinden we met de natuur. Dat wil zeggen, dat we bij alle onderwerpen die aan bod komen ons bewust worden hoe de natuur hiermee om gaat.

De volgende onderwerpen kunnen o.a. aan de orde komen.
– De verbinding met de aarde, gronden.
– De verbinding met de kosmische energie.
– Een andere manier van waarnemen, zien, voelen, horen, etc.
– Het ervaren van verschillende energieën en welke invloed dit heeft op jou.
– Wat heeft de natuur jou op een bepaald moment te vertellen.
– Hoe ervaart de natuur iets wat er bij jou speelt.
– Hoeveel ruimte heb jij om te mogen voelen en “anders” waar te nemen.

Locatie

De workshop vindt plaats op de Utrechtse Heuvelrug en is afhankelijk van het thema en het jaargetijde. Vooralsnog gaan we naar het Amerongse Bos of het Landgoed Zuylestein, beide in Amerongen of het Leersumse veld in Leersum.
Amerongen is bosrijk en heeft verschillende soorten bos en Leersum is meer open en heeft verschillende vennen en heide.

Kosten

De workshop kost € 42,50.
Dit is inclusief een consumptie koffie/thee na afloop van de workshop.

Om voldoende aandacht voor iedereen te hebben is er een maximum van 6 deelnemers per workshop.

Datum

Er is nog geen nieuwe datum gepland.

De workshop duurt 2-2,5 uur en begint om 9.30 uur op de afgesproken plaats.
Hierna drinken we nog koffie/thee met elkaar, waarmee we de workshop afsluiten.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
error: Je kunt mij via de contactpagina om toestemming vragen deze foto te gebruiken.