Blog

De Ziel

Door Willemien Kappetein op 27 februari 2018

Als kind werd ik al geconfronteerd met het woord “ziel”. Zo werd iemand die (belangeloos) veel voor een ander over had door mijn moeder altijd aangeduid als “dat is zo’n goeie ziel”. Of iemand die veel meemaakte en daardoor “zielig” werd gevonden was een “arme ziel”.

Wat is nu eigenlijk een ziel en wat moet je je daarbij voorstellen?

De Ziel

Voor mij is de Ziel dat deel van de mens wat eeuwig is en wat tijdelijk in (en om) een lichaam “woont” wanneer we als mens op aarde zijn. Na de dood van het fysieke lichaam van een mens gaat de Ziel weer terug naar een andere dimensie, om daar “verder” te gaan.

Er worden verschillende benamingen voor de Ziel gebruikt. Zo wordt ook gesproken over de Geest, of het Wezen, degene wie je in essentie bent.
In mijn (reading)opleiding werd de Ziel het Wezen genoemd. Ik noem het zelf ook vaak zo. Het is wie je Wezenlijk bent. Je Zijn.

Interpretatie van de Ziel

Sinds enige tijd lees ik boeken van Jaap Hiddinga, waarin gesproken wordt over de Ziel, de geest (het geestlichaam) en het fysieke lichaam. In deze boeken wordt het als volgt uitgelegd:
De Ziel is eeuwig.
Het menselijk (fysieke) lichaam hoort bij het leven op aarde.
En de Geest communiceert als het ware tussen de Ziel en het menselijk lichaam.
Omdat ik dit gevoelsmatig zo logisch vind ben ik meer en meer het woord Ziel gaan gebruiken.

De Ziel daalt op enig moment in een menselijk lichaam op aarde, om daar weer nieuwe kennis (lees bewustzijn) op te doen en lessen te leren. Dit ligt vast in het zgn. zielenplan.
De/het Geest(lichaam) staat in nauw contact met het zielenplan en vertaalt dit naar het menselijk lichaam.
Het menselijk Lichaam voert het uit.

Het is te vergelijken met een componist, die het muziekstuk schrijf.
De dirigent vertaalt het muziekstuk naar het orkest.
De orkestleden voeren het muziekstuk uit.

De Ziel is het Goddelijke deel in ons, waarmee we verbonden zijn met alles wat Is, zichtbaar en onzichtbaar.

Niet alleen mensen hebben een ziel. Ook de dieren hebben een (groeps)ziel, de planten en de bomen. Maar ook alle materie komt voort uit stof en is daarmee ook bezield. Toen ik mij hiervan bewust werd, vond ik dat aanvankelijk best wel “lastig” te aanvaarden. Een lelijk flatgebouw heeft toch geen ziel…! Maar ook het lelijke flatgebouw heeft een ziel, omdat het is opgebouwd uit steen, water, zand en noem maar op, en is ontworpen door de mens. Allemaal producten van en uit de aarde.

Doel van de Ziel

Iedere Ziel heeft haar of zijn eigen lessen te leren op aarde. De Ziel heeft hiervoor veel ruimte nodig. Ruimte om te oefenen, te vallen, op te staan en weer door te gaan. Ook ruimte om het anders te doen, te experimenteren, te ontdekken en te ervaren.

Ons ego belemmert dit vaak. Het ego houdt ook niet van veranderen. Het ego wil graag alles houden zoals het is. Andere of tegengestelde gedachten, worden door het ego vaak snel de kop ingedrukt. En toch zijn onze gedachten heel belangrijk. Ik heb al eerder geschreven over de kracht van een gedachte. Het is dus heel belangrijk voor (groei van) de Ziel, dat we onze gedachten leren te “beheersen” en “besturen”. Dat we leren dat we een gedachte kunnen omvormen, het zgn. omdenken.

Daarnaast is het van belang dat we leren te voelen en te luisteren. Te luisteren naar de tekens die ons lichaam afgeeft, of ons gevoel, wat ons iets “zegt”, bijv. of iets wel of niet klopt.

Sociaal- versus Zielsniveau

Op sociaal niveau leven we in de dualiteit. Iets is goed of iets is slecht. Het hoort zus of het hoort zo. Daar is weinig tot geen ruimte voor anders-zijn. We leren eerst van onze ouders en later op school de dingen volgens een bepaald principe te doen, waarbij weinig tot geen ruimte is voor de individuele Ziel die zijn of haar lessen (anders) wil leren. Wanneer we gaan werken, hebben we ons te conformeren aan de richtlijnen en regels van het bedrijf. Daarnaast hebben we allemaal te maken met een politiek systeem wat meer en meer regels oplegt, die meer gebaseerd zijn op angst dan op vertrouwen.

Op Zielsniveau is er geen dualiteit, zoals we die op aarde kennen. Daar is het zoals het is. Daar zie je, zonder oordeel, waar de ander mee bezig is. Zijn of haar eigen lessen lerend.

Vaak ontmoet je mensen in je leven waarbij de beide (ontmoetende) Zielen elkaar iets te leren hebben. Ook kinderen en ouders zijn bij elkaar, omdat zij elkaar dingen te leren hebben. De Ziel kiest die ouders uit, bij wie hij of zij, de specifieke lessen die in het zielenplan staan, kan leren. Ook ouders hebben iets van hun kinderen te leren.

De ene Ziel is net zo belangrijk als de ander. Voor de Ziel is alles “normaal”. De Ziel heeft niets met alle “stempels” die wij elkaar geven. Alle Zielen zijn verbonden en maken onderdeel uit van het Goddelijke. Iedere Ziel is wie hij of zij Is.

BewustZijn

Steeds meer mensen worden zich bewust van het hebben van een ziel. Heel langzaam gaan we de beweging maken, dat we elkaar niet alleen zien op sociaal niveau, maar dat we achter de buitenkant kijken en elkaar gaan ont-moeten op Zielsniveau. Dat we niet gelijk (op sociaal niveau) in het oordeel schieten over iets of iemand, maar dat we ons op Zielsniveau met de ander verbinden en van daaruit zien wat we elkaar te vertellen hebben, zonder oordeel of mening. Dat de ander er helemaal mag zijn zoals hij of zij is, maar ook dat jezelf er helemaal mag zijn zoals je bent.

Het is niet eenvoudig om uit de illusie van de dualiteit van het sociale leven te stappen en je op Zielsniveau verbonden te voelen. Het is wel een uitdaging om je bewust te worden, dat er onderscheid is tussen deze 2 niveaus. Dat er meer is dan datgene wat je ogen zien en je oren horen, en dat er een diepere laag in je is, die (het) wel beter weet.

Wanneer je je meer bewust gaat worden hiervan, dan gaat er een wereld voor je open en creëer je meer en meer ruimte voor je Ziel, om datgene te doen, waar voor je op aarde bent en waar je “echt” naar verlangt.

Ruimte, Vrijheid, Verbinding en Groei in BewustZijn wie we in Essentie Zijn. Goddelijke Liefde.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lopende Activiteiten

De eerstvolgende workshop “In verbinding met de Natuur” is op zaterdag 3 november 2018. Info

De eerstvolgende meditatie wandeling is op vrijdag 14 december 2018. Info

De Nieuwjaars meditatie wandeling is op zaterdag 12 januari 2019. Info

Ik heb thuis een doorlopende expositie. Wil je deze een keer zien? Stuur mij een mailtje of bel mij om een afspraak te maken.

foto op dibond 50 x 75 cm

Van Mijn Blog

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
error: Je kunt mij via de contactpagina om toestemming vragen deze foto te gebruiken.