Blog

Het element water en het onderwaterscherm

Door Willemien Kappetein op 28 februari 2017

De natuurelementen Water – Aarde – Lucht – Vuur

De 4 natuurelementen, Water, Aarde, Lucht en Vuur zijn altijd essentieel geweest voor de ontwikkeling van het leven op aarde. Ze spelen, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, een belangrijke rol in ons leven en in de natuur om ons heen.

Wanneer we in de natuur zijn, dan zijn we ons meer “bewust” van de elementen, dan wanneer we thuis zijn of op ons werk. In de natuur voelen en zien we er meer van. De elementen werken met elkaar samen en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo heeft een boom aarde nodig om in te wortelen. Het water zorgt ervoor dat de bloesem en de bladeren aan de boom kunnen groeien. Het vuur van de Zon verwarmt en draagt ook bij aan de groei en de Lucht zorgt ervoor dat de plant kan ademen.

Wanneer we alleen vuur hebben, dan verschroeit alles.
Wanneer er alleen maar water is, dan is er geen verdamping en overstroomt alles.
Wanneer er alleen aarde is en geen lucht, dan verstikt alles.
Zonder aarde is er geen bestaan.

de 4 elementen

Aarde – Water – Vuur – Lucht           

Ook in het leven van de mensen gelden de wetten van de natuurelementen. Zo zijn een aantal van de in ons lichaam aanwezige “energiewielen”, de zgn. chakra’s en de daarbij horende energetische lichamen, de aura’s, verbonden met de 4 natuurelementen. Chakra’s en aura’s zijn (voor de meeste mensen) onzichtbare onderdelen van het menselijk lichaam, evenals de zgn. meridianen (energiebanen).

Een goede doorstroming van de energiebanen, energiewielen en energievelden zijn belangrijk voor het functioneren van ons lichaam en ons welbevinden.

Natuurfotografie

In de natuurfotografie werken we eveneens met de elementen. Zo fotograferen we de bomen en bloemen, die bij de Aarde horen, de rivieren en de zee, die bij het Water horen, de zonsopgang en zonsondergang die bij het Vuur horen en de insecten en vogels, die bij het element Lucht horen.

Toen ik een paar jaar geleden begon met fotograferen, was ik voornamelijk met macrofotografie bezig met bloemen en libellen en waterjuffers, maar in vakanties trok ik altijd naar het water, met of zonder camera. Inmiddels heeft mijn fotografie zich uitgebreid met landschapsbeelden en beelden, waarin water een rol speelt.

Ik ben geregeld met mijn camera bij het water te vinden. Het liefste met de zonsopgang in de stilte van de vroege ochtend. En het allermooiste is natuurlijk wanneer er ook mist is…

reflectie in het water

Stilte en Reflectie

Ik ben gek op de reflecties in het water. Zij prikkelen mijn fantasie en creativiteit.
Ik hou van de dualiteit van het water: Water beweegt en is veranderlijk, maar water is ook stil en geeft rust.
Water maakt schoon en zuivert. Water fascineert….en verrast….

Het element Water en het 2e chakra

Water is ook een belangrijk onderdeel in het energiewerk. Zoals de aarde bij het eerste en basischakra hoort, zo hoort het element water bij het 2e chakra, het chakra van de emoties en de gevoelens. In dit chakra (wat zich bevindt in de buik) is hierover veel informatie opgeslagen.

Water hoort bij de Maan. De op en neergaande bewegingen van de nieuwe maan naar volle maan en weer terug. Eb en vloed. Op en neer. Naar buiten en naar binnen. Vrouwelijke en mannelijke energie in evenwicht brengen. Het één kan niet zonder het ander. Het vult elkaar aan.

Wanneer we naar emoties en gevoelens kijken, dan zit in dit chakra veel informatie opgeslagen over boosheid, verdriet, pijn, jaloezie, maar ook blijheid, geluk, lachen, genieten. We zijn als mens geneigd om wel te kijken (en te streven) naar onze “mooie” dingen, maar de schaduwkant, die er ook is, zien we liever niet. Die verstoppen we liever, vaak ook omdat het te pijnlijk is.

water en plezier

Water en Plezier

Het onderwaterscherm

Tijdens een van mijn meditaties de laatste dagen, kwam het woord “onderwaterscherm” in mijn gedachten. Jaren geleden, toen het tekstverwerkingsprogramma Word net op de markt kwam, was het onderwaterscherm een wezenlijk onderdeel van het werken met Word. In dit scherm is informatie opgenomen over wat we hebben ingegeven op het toetsenbord en met codes kunnen we dan zien wat er in de tekst aan bijv. returns, alinea’s enzo staat.

Na mijn meditatie moest ik denken aan de overeenkomst van het onderwaterscherm met de chakra’s en specifiek het 2e chakra, het chakra van o.a. het water en de beweging. Ook in dit chakra ligt, in een soort codetaal, informatie over wat we hebben meegemaakt en welke emoties en gevoelens we allemaal hebben opgeslagen, evenals de onderliggende gebeurtenissen.

“Ons onderwaterscherm” is van wezenlijk belang in ons groeiproces op aarde, maar helaas zijn we (meestal) vergeten dat we het hebben en dat we er daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Vaak zitten hier nog oude gevoelens en emoties, van toen we klein waren en niet goed voor onszelf konden zorgen. Gevoelens en emoties, die er voor kunnen zorgen, dat we nu reageren op prikkels zoals we reageren. Het gaat hierbij vaak niet over wat er op dit moment gebeurt, maar over iets wat “ligt opgeslagen” vanuit het (verre) verleden, wat op dat moment wordt getriggerd.

onderwaterscherm

Onderwaterscherm

Wanneer je hier verandering in wilt aanbrengen, is het van belang te erkennen dat je deze “ballast” met je meedraagt en je bewust wordt, dat je inmiddels “volwassen” bent geworden, waarbij je er voor kunt kiezen zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je leven (en waarbij je dus niet de ander de schuld geeft dat hij of zij jou iets aandoet). Door dit te doen kun je veranderingen aanbrengen in dit “scherm”. We kunnen dit scherm dan opnieuw “programmeren”, maar dan met de kennis en informatie die ons Nu ter beschikking staat. We kunnen dit “scherm” als het ware naar het Nu brengen, door de betreffende emoties en gevoelens te helen.

Water en stenen

In mijn overdenking over het “onderwaterscherm”, moest ik ook aan de stenen denken die in het water liggen en waar ik de laatste tijd bij het fotograferen mee bezig geweest ben.

Stenen, die het water “moeten breken”. Maar ook stenen waar we over kunnen vallen. Stenen waarop we uit kunnen glijden. (Edel)stenen die kunnen glimmen en waar je warm en blij van wordt om ze vast te houden of om er naar te kijken.

Wanneer ik ’s morgens vroeg de zon op zie komen en er weer een nieuwe dag begint, dan word ik van binnen stil bij de stenen. De stenen, die een eigen leven leiden en verbonden zijn met het water.

Dan zijn ze zichtbaar en dan, bij een golf, weer onzichtbaar. Zij verdwijnen onder het water, maar zijn er nog steeds. Ze fascineren mij en prikkelen mijn nieuwsgierigheid. Stenen hebben hun eigen verhaal te vertellen…..

blokkade van stenen

Blokkade en Groei

Ook in ons liggen er “stenen”, die soms heel zwaar aanvoelen, die ons blokkeren en waar we liever niet naar willen kijken. Hoe zou het zijn, wanneer deze stenen er, net als in de rivier, gewoon “mogen zijn”.

Wat ontstaat er, wanneer we ze niet onder water laten liggen, ongezien en onbewust, maar ze door het water laten reinigen en zuiveren en ze vervolgens meegeven met de stroom van de rivier en de stroom van het leven. Wat een ruimte en vrijheid ontstaat er dan. Vrijheid om meer en meer in het Nu en vanuit ons hart te gaan leven.

Onze gevoelens veranderen hierdoor en daarmee ook onze gedachten. We voeden immers onze gedachten vanuit onze gevoelens. Hoe wij de dingen ervaren (hebben). Hoe ons onderwaterscherm is “geprogrammeerd”.

Het wassende water

Het wassende water en Zuiveren

Blootleggen en Verbinden

We zijn in een tijd waarin we naar een “hogere” dimensie gaan. Een volgende stap in het evolutieproces van de mens, weer terug naar de eenheid.

Om ons (meer en meer) te verbinden met deze nieuwe dimensie, mag er nog veel “schoon gemaakt” worden. We mogen veel oude, vaak onbewuste en duale energie loslaten, zodat er ruimte komt om ons weer te verbinden met wie we in essentie zijn.

Hierbij hoort dat er veel naar boven kan komen. Ook dingen die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Dit kan pijnlijk zijn, maar alleen zo kan het weer verbonden worden met het Licht.

Omdat we in de dualiteit leven, waarbij het een niet zonder het ander kan, is het van belang om de schaduwzijde, die we allemaal in ons dragen, bloot te leggen en te verbinden met het Licht, waarna het langzaam weer één kan worden.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die voelen dat het anders mag en kan. Steeds meer mensen hebben behoefte aan verdieping, aan het anders willen doen, aan het “hun hart” volgen, en daarmee kiezen voor de verbinding met het hogere (in henzelf) en het Licht. Er zijn veel mooie processen gaande.

blootleggen van stenen

Blootleggen en Verbinden

Bij Verbinding hoort het “naar binnen gaan”. Hier valt niet aan te ontkomen. Dit is een hele uitdaging, maar ook een mooie.

Blijf je bewust van de 4 natuurelementen en voel wat deze met je doen. Verbindt je met de elementen en de natuur. Vanuit deze verbinding ontstaat dan als “vanzelf” de verbinding met het stuk in jezelf wat je kwijt bent geraakt. Wij zijn namelijk onderdeel van de natuur.

Wat staat er nog in jouw onderwaterscherm, wat niet meer bij je past bij wie jij Nu bent en/of wilt Zijn….?

“Wanneer wij de stenen, die op ons pad liggen opruimen,
hoeven onze kinderen er niet (meer) over te struikelen”
(Oud Indiaans gezegd)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
error: Je kunt mij via de contactpagina om toestemming vragen deze foto te gebruiken.